Privacy Policy

We houden je privégegevens privé

Inhoud

 • 1. Waarom deze privacyverklaring?
 • 2. Rechtsgronden
 • 3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
 • 4. Bewaartermijnen
 • 5. Nieuwsbrieven en marketing emails
 • 6. Cookies
 • 7. Verwijzing naar andere websites
 • 8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
 • 9. Automatische besluitvorming
 • 10. Beveiliging
 • 11. Uw privacyrechten

1. Waarom deze privacyverklaring?

https://www.kiiit.com/ is een website van Comfort Basics B.V. / KIIIT. Hier vindt u de privacyverklaring van Comfort Basics B.V. / KIIIT. Comfort Basics B.V. / KIIIT is gevestigd te Vlijmen aan de Vliedbergweg 18 (5251RP) te Nederland, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 78563445. Wij zijn per e-mail te bereiken via contact@kiiit.com.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 februari 2021.

2. Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens; de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Comfort Basics B.V. / KIIIT rusten;

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via het formulier op de website:
  • Contactgegevens
  • NAW-gegevens
  • IBAN-nummer
 • Indien u hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u een nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:
  • Het leveren van het product en het incasseren van de betaling.
  • Het incasseren van de betaling
  • Het op verzoek en op reguliere basis versturen van een nieuwsbrief
  • Het kunnen bijhouden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, door onder andere Google Analytics.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 jaren + het aantal maanden van de abonnementsduur opgeslagen.

5. Nieuwsbrieven en marketing emails

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief door de checkbox ‘Ik wil een nieuwsbrief ontvangen’ aan te vinken bij het invullen van het contactformulier. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailingslijst. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

6. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

7. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 • Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
 • E-maildienstverlener;
 • Stripe; Voor het afhandelen van betalingen via iDeal en incasso’s maken wij gebruik van het platform Stripe. Stripe verwerkt verschillende persoonsgegevens om zo de betaling goed af te ronden. Stripe heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. https://stripe.com/en-nl/privacy

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

9. Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden onder andere opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

11. Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt zelf de door u verstrekte gegevens schriftelijk opvragen, inzien en wijzigen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@kiiit.com.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij gebruik van onze website ga je akkoord met onze privacy policy.
Akkoord